นักเรียนญี่ปุ่นไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ

รายงานจากกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นในเดือนที่ผ่านมาระบุว่าคะแนนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมญี่ปุ่นยังห่างไกลจากเป้าหมายที่วางไว้ ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดสำหรับผู้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น แต่ในทางกลับกันก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าระบบการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ดีขึ้นเลย คงต้องรอการปรับปรุงปฏิรูปให้ดีขึ้นต่อไป

ในช่วงฤดูร้อนที่แล้วก็ได้มีการสุ่มเลือกทดสอบโรงเรียนมัธยมจำนวน 480 แห่ง โดยพบว่าวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในชั้นปีที่สาม ทั้งทักษะการพูด การอ่าน การเขียน และ การฟัง ยังคงมีคะแนนตำกว่าเป้าที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งนักเรียนมัธยมส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ต่ำกว่าการสอบ Eiken Test ระดับ 3 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://stepeiken.org/overview-eiken-tests)

ความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนญี่ปุ่น ทั้งการพูด การเขียน จะแย่ลงมากๆ เมื่อจำเป็นต้องใช้ทักษะเหล่านั้นจริงๆ ซึ่งนักเรียนที่เข้าสอบข้อเขียนแล้วทำไม่ได้เลย หรือเข้าใจง่ายๆ ว่าได้ 0 คะแนน มีมากถึงร้อยละ 29.2 ส่วนการสอบพูดก็มีมากถึงร้อยละ 13.3 ของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด และจากการสำรวจทัศนคติของนักเรียนญี่ปุ่นที่มีต่อภาษาอังกฤษปรากฏว่า เกือบร้อยละ 60 บอกว่าตนเองไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ

แชร์บทความนี้:

 
Copyright © ข่าวญี่ปุ่น. Designed by KINGRPG