ญี่ปุ่นเพิ่มการแจ้งเตือนภัยที่ใช้กับภูเขาไฟ 30 ลูกทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการคาดการณ์การปะทุภูเขาไฟของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าภูเขาไฟ 47 ลูกจากทั้งหมด 110 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2009 ที่ผ่านมามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการระเบิดภายศตวรรษนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและกำกับดูแลมากขึ้น

การแจ้งเตือนเกิดจากการเฝ้าติดตามภูเขาไฟ 47 ลูกตลอด 24 ชั่วโมงโดยใช้หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนกลางจากหอสังเกตการณ์ของอุตุนิยมวิทยา ซึ่งปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในครั้งนี้ อย่างเช่น การเพิ่มและลดลงของแผ่นดินไหวบริเวณภูเขาไฟ รวมถึงการขยายตัวของภูเขาไฟโดยใช้เครื่องวัดแผ่นดินไหวและระบบตรวจจับตำแหน่ง Global Positioning System ส่วนรายงานที่ได้ก็จะถูกส่งไปยังหน่วยงานรัฐบาลประจำจังหวัดนั้นๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันภัยพิบัติดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น

รัฐบาลท้องถิ่นได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติและปรับระดับการแจ้งเตือนภูเขาไฟที่เดิมทีมีแค่ 30 ลูกขึ้นไปเป็น 47 ลูกแล้วในขณะนี้ โดยระดับที่สูงขึ้นก็จะเป็นการกำหนดหรือปรับเปรียนความปลอดภัยต่างๆ เช่น นักปีนเขาควรระมัดระวังและเตรียมเครื่องมือให้กระชับรัดกุม

แชร์บทความนี้:

 
Copyright © ข่าวญี่ปุ่น. Designed by KINGRPG