ประโยชน์ของเห็ด


ประชาชนทั้งไทยและญี่ปุ่นส่วนมากนิยมใช้เห็ด (キノコ) ประกอบอาหารบริโภคกันมานานแล้ว เห็ดมีโปรตีนสูง มีวิตามินและแร่ธาตุอันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง กรมวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัย วิเคราะห์แยกแยะและเผยแพร่แก่ประชาชนแล้ว เช่น เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดนางรม และเห็ดหอยโข่งทะเล ซึ่งรู้จักกันดีทั่วไปในนามเห็ดเป๋าฮื้อ เดิมการบริโภคเห็ดยังไม่เป็นที่สนใจของประชาชนมากนัก นอกจากเห็ดบางประเภท เช่น เห็ดหูหนู และเห็ดหอม ซึ่งคนจีนทั่วไปรู้จักกันดีคือเห็ดฟาง ซึ่งกระทรวงเกษตรได้ส่งเสริมให้เพาะปลูกและบริโภคกันมานาน จนกระทั่งเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อการปรุงอาหาร เช่น ต้มยำ ผัดต่างๆ เป็นต้น

ปัจจุบันราคาอาหารประเภทเนื้อสัตว์มีราคาสูงขึ้นมากทุกที คนส่วนมํกเข้าใจว่าจำเป็นต้องบริโภคเนื้อสัตว์เพราะต้องการโปรตีน แต่ความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องบริโภคเนื้อสัตว์ก็สามารถได้โปรตีน และคุณค่าทางอาหารเท่ากับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เพราะโปรตีนจากเห็ดไม่มีคอเรสโตรอน อันเป็นอันตรายต่อผนังเส้นโลหิต ราคาเห็ดก็ถูกกว่าเนื้อสัตว์มาก ทั้งๆที่คุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกันเลย

สถาบัน American Mushroom Industry Reslarch ได้ค้นพบว่าเห็ดอุดมสมบูรณ์ด้วยโปรตีน ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ไทอามีน ไรโบฟลาวีน ไนอาซีน และแร่ธาตุอื่นๆ โดยมีการทดลองเปรียบเทียบเห็ดกับพืชผักและผลไม้อื่นๆ ปรากฏว่า นอกจากพืชประเภทถั่วลันเตาและถั่วเหลืองแล้ว เห็ดเป็นพืชที่มีโปรตีนมากกว่าผักชนิดอื่นๆ ผลการค้นคว้าของสถาบันดังกล่าว ปรากฏว่าจำนวนแคลอรี่ในเห็ดหนึ่งปอนด์จะมีประมาณ 60-90 แคลอรี่ ส่วนโซเดี่ยวในเห็ดมีจำนวนค่อนข้างต่ำ เห็ดจึงเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับุคคลที่ต้องระวังในเรื่องอาหารเกี่ยวกับโรคหัวใจ โรคตับ ความดันโลหิตสูง และโรคไตอักเสบ

จากการวิจัยของสภาบันต่างๆเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า เห็ดมีโปรตีนสูงกว่าพืชผักชนิดอื่น สามารถใช้บริโภคแทนเนื้อสัตว์ได้ และคุณประโยชน์ของเห็ดมีมากมายหลายประการ ดังนั้นแม่บ้านควรทดลองทำอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆตามตำราอาหารเห็ดดูบ้าง อาจจะช่วยให้เศรษฐกิจในครอบครัวกระเดื้องดีขึ้น

แชร์บทความนี้:

 
Copyright © ข่าวญี่ปุ่น. Designed by KINGRPG