Mitsubishi Electric เผยเทคโนโลยีสุดยอดลิฟท์ความเร็วสูง

Mitsubishi Electric Corp ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้สุดยอดลิฟท์ความเร็วสูงสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า 1000 เมตรต่อนาทีหรือ 60 kph พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพของความสะดวกสบายและความปลอดภัย

เทคโนโลยีนี้จะถูกติดตั้งในลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกรวมทั้งลิฟท์ที่พัฒนาขึ้นโดย Mitsubishi Electric เองด้วยที่เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ 632 เมตรที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน

เพื่อตอบสนองต่อความสูงที่เพิ่มขึ้นของอาคารสูงต่างๆท่ามกลางการเติบโตของประชากรในเมืองอย่างต่อเนื่องและบทบาทหน้าที่การทำงานของลิฟท์ก็กำลังได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้น ในการตอบสนองความต้องการนี้ Mitsubishi Electric กำลังพัฒนาโซลูชั่นขั้นสูงที่ผสมผสานเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มการควบคุม,ความปลอดภัย,สุดยอดกลไกลสายเคเบิลและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร

แชร์บทความนี้:

 
Copyright © ข่าวญี่ปุ่น. Designed by KINGRPG