นักเรียนญี่ปุ่นไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ

รายงานจาก กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น ในเดือนที่ผ่านมาระบุว่าคะแนนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมญี่ป...
Read More